Nezaradené

VP Racing JUMP

Americký výrobca pretekárskych palív VP Racing Fuels, Inc. je v zastúpení autorizovaného predajcu pre región V4 a Rakúsko, spoločnosti oils4cars s.r.o., oficiálnym partnerom súťaže VP Racing JUMP o najdlhší skok v RS Maják na Barum Czech Rally Zlín 2017.

Súťaže o 18 sudov FIA certifikovaného paliva VP R5 sa zúčastnia všetky posádky v triedach 2, 3 a 6.

Výhry za umiestnenie v triede:

  1. miesto: 3 x 19L sud paliva VP R5
  2. miesto: 2 x 19L sud paliva VP R5
  3. miesto: 1 x 19L sud paliva VP R5

Vyhlasovanie výsledkov a odovzdanie výhier vo forme poukážky bude prebiehať na cieľovej rampe.